موقعيت و وسعت

استان گلستان بين ۳۵ درجه و ۴۷ دقيقه تا ۲۸ درجه و ۸ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۳ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۵۶ درجه و ۱۰ دقيقه طول شرقى واقع شده و ۲۲،۰۲۳ کيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان از شمال به جمهورى ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از غرب به استان مازندران و از شرق به استان خراسان محدود است. بخش‌هاى شمالى استان از سطح درياى آزاد پائين‌تر قرار دارد و هرچه به‌ سمت شرق و جنوب پيش مى‌رويم به ارتفاع افزوده مى‌شود.