صنايع نظامى

نروژ و سوئد از سال ۱۹۸۳، همکارى‌هائى به طور پراکنده در بخش نظامى با يکديگر به عمل آورده‌اند. در سال جاري، دوکشور موافقت‌نامه‌اى را در زمينه توليد مشترک اقلام نظامى با يکديگر به امضاء رساندند. در حال حاضر، دو سوم توليدات نظامى سوئد به کشورهاى عضو پيمان ناتو صادر مى‌گردد. اين دو کشور، بزرگترين توليدکنندگان اقلام نظامى در کشورهاى نورديک به شمار مى‌روند ولى دانمارک و فنلاند در زمينه توليد اقلام نظامي، تمايلى براى مشارکت با دو کشور سوئد و نروژ ندارند.


از سوى ديگر، به دنبال سفر وزير دفاع آلمان از نروژ، در سپتامبر ۹۳، دو کشور موافقت‌نامه همکارى در زمينه توسعه و تجهيزات زيردريائى‌ها امضاء نمودند و نروژ، قراردادى براى خريد ۹۲ تانک دست دوم لئوپارد با آلمان منعقد نمود، کل ارزش اين قرارداد، ۵/۵۵ ميليون دلار مى‌باشند. گفته مى‌شود که وزير امور خارجه نروژ توانست حدود ۹۵ درصد از مقامات آلمانى تخفيف بگيرد و در مقابل، به شرکت‌هاى آلمانى قول اعطاء قرارداد مدرنيزه کردن نفت‌کش‌هاى اين کشور را داده است.

ساخت ارتش

سيست دفاعى نروژ بر اساس خدمت وظيفه عمومى و اجبارى اتباع ذکور کشور پايه‌گذارى شده است، بدين ترتيب که هر فرد ذکورى بين سنين ۱۹ تا ۴۵ سالگى مشمول خدمت وظيفه عمومى و اجبارى مى‌گردد.بودجه دفاعى نروژ در سال ۱۹۹۰، ۸۹۳/۲۱ ميليارد کرون، معادل ۶/۶ درصد کل هزينه‌هاى دولت بود که در سال ۱۹۹۲ به ۱۶/۲۳ ميليارد کرون افزايش يافت.

خلع سلاح و سلاح هسته‌اى

نروژ کشورى است که هيچ‌گونه سلاح هسته‌اى ندارد و در ظاهر هم، هيچ برنامه‌اى در اين مورد در نظر نگرفته است. بنابر اين در اکثر مذاکرات، بر عدم افزايش اين سلاح‌ها تأکيد دارد. کاهش اين سلاح‌ها، به خصوص در روسيه، مى‌تواند به امنيت اين کشور کمک شايان توجهى بنمايد.


در مورد سلاح‌هاى متعارف هم، نروژى‌ها فعالانه در مذاکرات CFEZ شرکت نموده‌اند. اجلاس شوراى همکارى آتلانتيک شمالى در اسلو، تقريباً اين مذاکرات را به نتيجه نهائى رساند.

عضويت در پيمان‌هاى نظامى

- پيمان آتلانتيک شمالى ناتو (NATO)


- کنفرانس امنيت و همکارى در اروپا (CSCE)


- اتحاديه اروپاى غربي


- اتحاديه امنيتى آتلانتيک (ATA)