سياسى

نروژ از اولين کشورهائى بود که جمهورى اسلامى ايران را به رسميت شناخت ولى همسوئى سياست خارجى آن کشور با آمريکا و وقوع حوادثى چون تسخير سفارت آمريکا در تهران و جنگ تحميلى سبب شد مناسبات دو کشور دچار رکود و به سردى گرايد.


دولت نروژ تحت تأثير اهداف سياسى برخى کشورها، همواره در مورد مسأله وضعيت حقوق بشر در ايران رأى منفى داده و با وجود حفظ سفير خود در تهران، تمايل چندانى به گسترش روابط دوجانبه نشان نمى‌داد. بنابر اين ايران تا فراهم شدن زمينه‌هاى مناسب، از اعزام سفير به آن کشور خوددارى نمود و تا اواخر سال ۱۳۶۹، روابط سياسى اين دو کشور در سطح کاردار ادامه داشت. مقامات عالى‌رتبه سياسي، بعد از انقلاب ايران بين اين کشور و نروژ رد و بدل شده است. در عين حال، ملاقات‌هاى متعددى بين وزراء خارجه دو کشور در مجامع بين‌المللى صورت گرفت.


به دنبال مسأله سلمان رشدي، و فتواى امام خمينى (ره)، نروژى‌ها سفير خود را همراه با کشورهاى بازار مشترک به نروژ فرا خواندند، سپس در بازگشت سفراء بازار مشترک، سفير نروژ نيز به ايران بازگشت.


اولين سفير ايران، در اواخر سال ۱۳۶۹ به اسلو اعزام گرديد. با اعزام سفير ايران به نروژ تقريباً مقارن با شروع سال ۱۹۹۱ ميلادى بود که روابط دو کشور وارد مرحله جديدى شد.


در پاسخ به دعوت جناب آقاى واعظي، آقاى نالسوند معاون وزير خارجه و قائم‌مقام وزارت تجارت خارجى نروژ در آذرماه ۱۳۷۰ به ايران آمد و ضمن آشنائى با زمينه‌هاى همکاري، چگونگى توسعه مناسبات را مورد بحث و بررسى قرار داد.


در فروردين ماه ۱۳۷۱، سفارت ايران در اسلو، مورد حمله عده‌اى از مجاهدين قرار گرفت و خساراتى به بار آورد. دولت نروژ علاوه بر محاکمه اين افراد، خسارات وارده به سفارت را نيز جبران نمود. در اوايل فروردين ۱۳۷۳، دولت نروژ يکى از اعضاء سفارت ايران در آن کشور را، به دلائلى اخراج نمود که در مقابل، دولت ايران نيز يکى از اعضاء سفارت نروژ در تهران را اخراج کرد.


در خرداد ۱۳۷۳ سفير جديد ايران به نروژ اعزام شد. ليکن به علت مواضع خصمانه نروژ عليه ايران در خصوص فتوى امام خمينى (ره) در مورد سلمان رشدى در مهرماه ۱۳۷۳ به تهران فراخوانده شد. متعاقباً دولت نروژ نيز در اواخر دى ماه سفير خود را به کشورش فراخواند.

فرهنگى

به دليل تفاوت‌هاى فرهنگي، دو کشور تاکنون همکارى‌هاى فرهنگى چندانى نداشته‌اند در نروژ، حدود ۶ الى ۷ هزار ايرانى اقامت دارند که بعضى به تحصيلات عالى و عده‌اى به امور بازرگانى مشغول مى‌باشند.