تقويت امنيت نروژ از طريق عضويت در ناتو

با وجود اتخاد سياست بى‌طرفى اين کشور توسط آلمان نازى در جنگ دوم جهاني، اشغال شد و بعد از اين مسئله و با توجه به هم‌مرز بودن اين کشور با شوروي، نروژ تصميم گرفت که براى حفظ امنيت خود به ناتو بپيوندد، بنابر اين نروژ بعد از جنگ جهانى دوم، به عضويت ناتو درآمد. به هر حال عضويت اين کشور در ناتو يک روال خاصى براى اين کشور در تصميم‌گيرى‌هاى سياسى ايجاد مى‌کند.

عضويت در شوراى نورديک

مهمترين مجمع سياسى که نروژ، سياست‌هاى خود را در آن هماهنگ مى‌نمايد شوراى نورديک است. در اين شورا علاوه بر نروژ، سوئد، دانمارک و ايسلند عضويت دارند. اين شورا که در سال ۱۹۵۳ تشکيل شد مرکزى براى هماهنگى در تلاش‌هاى پارلمانى دولت‌هاى نورديک است. وزراء امور خارجه کشورهاى نورديک سالانه دوبار تشکيل جلسه مى‌دهند و در موضوعات بين‌المللى با يکديگر هماهنگى مى‌نمايند. بنابر اين مى‌توان گفت که نروژ در موضع‌گيرى‌هاى سياسى خود، تحت‌تأثير سوئد، فنلاند، دانمارک و ايسلند، يعنى اعضاء ديگر شورا در سياست‌هاى خارجى خود است.

عضويت در افتا (اتحاديه تجارت آزاد اروپا)

نروژ با کشورهاى سوئد، فنلاند، اطريش، سوئيس و ايسلند، يک اتحاديه تجارى به نام افتا را تشکيل مى‌دهند. اين کشورها در نظر دارند که تجارت دوطرفه کشورهاى خود را هرچه بيشتر آزاد نمايند و محدوديت‌هاى تجارى را از بين ببرند، (۲۵درصد صادرات نروژ به اين اتحاديه بوده است). شايد بتوان گفت، افتا يک همکارى بين کشورهاى اروپائى است که به عللى نمى‌خواهند و يا نمى‌توانند عضو جامعه اروپا (EEC) باشند. اعضاء افتا در نظر دارند، علاوه بر همکارى‌هاى اقتصادي، در زمينه فرهنگى و علمى و ... با يکديگر همکارى کنند.

عضويت در شوراى اروپا

نروژ به هر حال جزء کشورهاى اروپائى است، عضويت در مجامع مختلف اروپائى و همکارى نزديک اشتراک فرهنگى ميان آنها، در واقع موضع‌گيرى آنها را به يکديگر نزديک مى‌کند. با توجه به اينکه اروپا، به سمت اتحاد حرکت مى‌کند، بنابر اين شوراى اروپا در آينده نقش مهمترى را برعهده خواهد گرفت. به همين دليل نروژ تلاش دارد، نقش بهترى در اين شورا بازى نمايد، به خصوص در زمينه حقوق بشر که نروژ خود را يکى از مدعيان اين امر مى‌داند.

عضويت در سازمان ملل و مجامع بين‌المللى

تحولات اخير نقش برجسته‌اى را به سازمان ملل و مجامع ديگر بين‌المللى داد. نروژ که از قبل در مجامع بين‌المللى حضورى فعال داشت اخيراً نيز بر فعاليت خود افزود و معتقد است که سازمان ملل بايد نقش عمده‌اى در آينده بازى نمايد. يکى از زمينه‌هاى همکارى نروژ با سازمان ملل، حضور فعال در نيروهاى حافظ صلح است که در اکثريت مناطق از جمله لبنان و مرز ايران و عراق مى‌توان حضور نيروهاى نروژى را مشاهده نمود.

حقوق بشر

نروژ براى مسأله حقوق بشر اهميت بسيار زيادى قائل است بنابر اين در اين زمينه هميشه عليه کشورهاى ناقض حقوق بشر موضع‌گيرى کرده است. تحريم نفتى آفريقاى جنوبى در گذشته نمونه روشن آن است.

محيط‌زيست

تلاش در جهت حفظ محيطزيست ديگر محورهاى سياست خارجى نروژ به حساب مى‌آيد.