کشور نروژ، در بخش غربى شبه جزيرهٔ اسکانديناوى و در دورترين ناحيهٔ اروپائى قرار دارد. نروژ با کشورهاى فنلاند و سوئد هم‌مرز است. اين کشورها از دولت‌هاى غيرمتعهد اروپا محسوب مى‌شوند و معمولاً نسبت به طرح‌هاى ديپلماتيک يا اقتصادى غرب نظر مساعدى دارند اما به طور رسمى در آنها شرکت نمى‌کنند. از سوى ديگر نروژ با شوروى سابق هم‌مرز است و مى‌گويند همين عامل، باعث عضويت اين کشور در ناتو بوده است، يکى از پايگاه‌هاى مهم ناتو نيز در ناحيه اپستيزبرگن نروژ قرار دارد، گرچه با فروپاشى اتحاد شوروى از نقش و اهميت ژئوپليتيک نروژ کاسته شد.کشور نروژ از طريق تنگه استراتژيک اسکاژراک با کشور دانمارک همسايه است، و از طريق اين تنگه به درياى بالتيک و خليج بوتنى راه دارد. نروژ در منطقهٔ نورديک از اهميت زيادى برخوردار است. اين کشور در شوراى نورديک و شوراى اروپا عضويت دارد و با کشورهاى سوئد، فنلاند، اطريش، سوئيس و ايسلند، اتحاديه تجارى اِفتا را به‌وجود آورده است.


کشور نروژ، از طريق درياى شمال، اقيانوس اطلس، درياى بارنتس و اقيانوس منجمد شمالى به ساير نقاط جهان دسترسى دارد. نروژ به وسيله درياى شمال به انگلستان راه دارد و اين عامل باعث شد که در جنگ جهانى دوم برخلاف اتخاذ سياست بى‌طرفى مورد تهاجم قرار گيرد، زيرا موقعيت جغرافيائى اين کشور، براى عمليات نظامى آلمان عليه بريتانيا در اقيانوس اطلس شمالي، اهميت فراوانى داشت.


هر يک از عوامل جغرافيائى و نيز منابع طبيعي، اهميت فراوانى به اين کشور بخشيده است. کشور نروژ ۱۹۳۱۲ کيلومتر خط ساحلى اقيانوسى دارد و تعداد زيادى جزاير کوچک و بزرگ، موقعيت مناسبى را براى پهلوگرفتن کشتى‌ها فراهم نموده است. بدين ترتيب، نروژ از لحا‌ظ عظمت ناوگان دريايى تجاري، مقام مهمى را در دنيا دارا است و از راه حمل و نقل مواد اوليه و صنعتى درآمد سرشارى را به دست مى‌آورد. از سوى ديگر منابع نفتى اين کشور بخصوص در درياى شمال، اهميت خاصى به اين کشور داده است. به طورى که اين کشور به همراه انگلستان، نقش تعيين کننده‌اى در تعيين قيمت نفت درياى شمال ايفاء مى‌نمايند.


همچنين مى‌توان گفت که اين کشور استعداد فراوانى در توليد برق آبى دارد و از لحاظ توليد سرانه نيروى برق در جهان مقام نخست را به خود اختصاص داده است و هر ساله از طريق صادرات و فروش برق آبى درآمد قابل‌توجهى کسب مى‌نمايد. نروژ به دليل دارا بودن جنگل‌هاى وسيع و محصولات جنگلي، به ويژه چوب و الوار، خميرچوب و خمير کاغذ، از اهميت خاصى برخوردار است.


وجود صدها بندر ماهيگيرى و صيد انواع ماهى و محصولات دريائى سبب شده که اين کشور از نظر صدور محصولات شيلات مقام دوم را در جهان کسب نمايد. اين امر علاوه بر داشتن منابع و استعدادهاى بالقوه، ناشى از در اختيار داشتن تجهيزات مدرن و وسيع براى انبار و نگهدارى و نيز کشتى‌هاى مناسب براى حمل و صدور اين کالا است.


نروژ در نواحى قطب شمال و قطب جنوب جزايرى در اختيار دارد که از اهميت خاصى برخوردار است. مجمع‌الجزاير اپستيزبرگن و يا مجمع‌الجزاير سوالبارد يکى از پايگاه‌هاى ناتو محسوب مى‌شود و نيز به عنوان پايگاه‌هاى تحقيقاتى قطبى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. از ديگر جزاير اين کشور مى‌توان به جزيرهٔ جان مائي در اقيانوس منجمد شمالى و در نزديکى گرينلند، و جزيرهٔ بروت در قسمت جنوبى اقيانوس اطلس نزديک قطب و جزيرهٔ پيتر اول در اقيانوس منجمد جنوبى اشاره نمود.