نروژ در سال ۱۹۷۷، منطقه اقتصادى مجزائى را به طول ۲۰۰ مايل دريائى (۳۷۰ کيلومتر) از خطوط ساحلى خود مشخص نمود و به طور يکطرفه، منطقه حفاظت شده صيادى را در اطراف قلمرو خود در سوالبرد به وجود آورد. بيانيهٔ منطقه اقتصادى در اطراف جزيرە يان ماين در ۱۹۸۰ منجر به موافقت‌نامه‌اى با ايسلند، بر سر اختلافات خود در حقوق شيلات و مواد معدنى گرديد.


نروژ به دلايل اقتصادى و زيست‌محيطي، خواهان استقرار کنترل بر امور شيلات خود است. در سال ۱۹۸۸، سطح ذخاير ماهي، به دليل فاجعه اکولوژيکى پائين آمد و موجب نابودى جلبک‌هاى دريايى در اطراف اسکانديناوياى شرقى شد.


در شمال نروژ، صنعت شيلات به دليل هجوم سى‌يل‌هاى (Seal) مهاجر، بشدت آسيب ديد. با اين حال در فوريه ۱۹۸۹، دولت نروژ، اعلام يک سال ممنوعيت در شکار سى‌يل نمود.


در شش ماه اول سال جاري، ميزان صادرات ماهى حدود ۵۶۰ ميليون کرون افزايش پيدا نموده است. اين افزايش در حالى انجام گرفته است که قيمت ماهى در بازارهاى بين‌المللى به‌ويژه فرانسه و دانمارک کاهش يافته است و به علت شکار نهنگ، بسيارى از کشورها، واردات ماهى از نروژ را تحريم نموده‌اند. در نروژ، علاوه بر صيد نهنگ و انواع ماهي، خرچنگ، ميگو و حلزون نيز صيد مى‌گردد.مسألهٔ شکار نهنگ يکى از معضلات اين کشور است که بازتاب جهانى دربر داشته است. و بسيارى از اکولوژيست‌ها و طرفداران محيط زيست در سراسر جهان را نسبت به اين کشور بدبين کرده است. به طورى که در سپتامبر ۱۹۹۳، سازمان صلح سبز آمريکا طى ارسال نامه‌اى از رئيس‌جمهور آمريکا تقاضا نمود که به دليل مسألهٔ شکار نهنگ، واردات ماهى از نروژ را مورد تحريم قرار دهند و بسيارى از کشورها نيز، چنين سياستى را در قبال نروژ در پيش گرفته‌اند. به عنوان مثال مى‌توان از آلمان اشاره کرد که ۳۰ درصد از واردات خود را از نروژ به همين دليل کاهش داده است.


کميسيون بين‌المللى شکار نهنگ، ميزان سهميه شکار نهنگ نروژ را در سال ۹۳ تعداد ۱۶۰ نهنگ تعيين نمود که ۱۵۸ نهنگ تا ماه سپتامبر شکار شده است.


دولت نروژ، از تصميمات رئيس‌جمهور آمريکا، مبنى بر به اجراء درنياوردن اقدامات تنبيهى عليه نروژ استقبال کرد و اعلام نمود که به منظور يافتن راه حلى مناسب در چارچوب کميسيون بين‌المللى شکار نهنگ، به طور قاطع تصميم به همکارى با آمريکا گرفته است. خانم برانتلند نخست‌وزير نروژ طى ارسال نامه‌اى که در چهارم اکتبر ۹۳ تقديم کنگره آمريکا شد اعلام کرد که طى نشست آينده کميسيون در ماه مِى ۱۹۹۴ که در مکزيکو تشکيل خواهد شد، با حسن‌نيت مسأله را دنبال خواهد نمود و آمادۀ همکارى با آمريکا است.


در ضمن، دولت نروژ، هيچ تصميمى مبنى بر اينکه چه وقت شکار نهنگ از سر گرفته خواهد شد و يا سهميه آينده شکار نهنگ چه ميزان خواهد بود نخواهد گرفت و همه اين موارد به نشست کميسيون بين‌المللى شکار نهنگ موکول گرديده است.


وزير شيلات نروژ، اعلام نمود که در سال‌هاى اخير ۲/۳ ميليون کرون، هزينه براى شکار نهنگ و حدود ۵/۷ ميليون کرون، صرف تبليغات و ارائه نقطه نظرات نروژ در زمينه شکار نهنگ شده است.