نروژ عضو آژانس بين‌المللى انرژى است ولى با توجه به اينکه اُپک در مورد توليد نفت نقش مهمى را برعهده دارد، حداقل در ظاهر، آمادگى خود را براى همکارى با اين سازمان اعلام کرده است. در واقع نروژ به علت موقعيت خود در اروپا، سعى دارد، نقش مهمى در ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت بازى نمايد.


در مورد مسائل ديگر اقتصادى به نروژ، بايد در چارچوب سازمان افتا نظر افکند. محور عمده روابط اقتصادى نروژ در چارچوب اِفتا انجام مى‌شود. مهمترين شريک تجارى اين کشور سوئد است که نقش مهمى را در بعضى از صنايع نروژى ايفاء مى‌کند. تغييرات اخير در جهان، نروژى‌ها را به اين نتيجه رساند که اين سازمان هم نمى‌تواند تأمين‌کننده خواست‌هاى اقتصادى اين کشور و حتى تمامى اعضاء افتا باشد. بنابر اين مذاکراتى را با کشورهاى جامعه اروپا آغاز نمودند که نتيجه آن منجر به توافق‌نامه اقتصادى اروپا گرديد که قرار بود از اول ژانويه ۱۹۹۳ به اجراء درآيد.


در عين حال نروژ پى برده است که اين توافق‌نامه به تنهائى نمى‌تواند تأمين‌کننده منافع نروژ در آينده باشد. زيرا جامعه اروپا نشان داده است که در آينده نقش مهمى را بر عهده خواهد گرفت. بنابر اين نروژ تلاش دارد که جوّ عمومى کشور را که مخالف عضويت در EU است هموار و براى عضويت اقدام نمايد. درخواست عضويت کشورهائى مانند اتريش، سوئد و فنلاند به اين امر کمک بيشترى نموده است.


نروژ، کنفرانس مربوط به تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (انکتاد) را مرکزى براى گفتگوهاى شمال - جنوب مى‌داند. علاوه بر اين، نروژ براى توسعه کشورهاى جهان سوم، معمولاً سالانه حدود يک‌درصد از توليد ناخالص ملى خود را به اين امر اختصاص مى‌دهد. بيشتر کشورهائى که از اين کمک استفاده مى‌کنند کشورهاى آفريقائي، هند و پاکستان هستند.