آفتاب

جذاب‌ترین سکانس مستند مارادونای کاستاریکا به پیشنهاد عادل فردوسی‌پوراین سکانس پایانی مستند امیر کاستاریکا برای دیه گو مارادوناست. سکانسی که عادل فردوسی ‌پور اعتقاد دارد جذاب ترین سکانس این مستند است.

سکانسی که عادل فردوسی ‌پور اعتقاد دارد جذاب ترین سکانس این مستند است. جایی که اینگونه برای مارادونا می خوانند:
مانوچائو خواننده‌ی فرانسوی اسپانیایی ترانه la vida Tombola را برای دیه‌گو مارادونا می‌خواند:
«اگه من مارادونا بودم، درست مثل خودش زندگی می کردم.
اگه من مارادونا بودم جلوی دروازه هرگز اشتباه نمی کردم.
اگه من مارادونا بودم، درست مثل اون زندگی می کردم، با هزار آتیش بازی و هزار تا رفیق
هرچی هم پیش میومد هزار درصد آماده‌اش بودم
اگه من مارادونا بودم، می‌رفتم به شبکه موندوویژن تا سر فیفا داد بکشم و به همه بگم اونا چه دزدایی هستن.
اگه من مارادونا بودم، درست مثل خودش زندگی می کردم.
اگه من مارادونا بودم جلوی هیچ تیم لعنتی ای کوچک‌ترین خطایی از من سر نمی‌زد.
یه بازی منتظرم بود تا ببرمش.
اگه من مارادونا بودم، دست خدا رو داشتم.»

خبرآنلاینویدئوها را مشاهده کنید