آفتاب

رافائل گروسی: سطح خوب همکاری‌مان با ایران حفظ شده استمدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اظهاراتی را درباره فعالیت‌های اخیر آژانس در ایران و همکاری میان ایران و آژانس مطرح کرد.

ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه در گفت و گو با این خبرگزاری گفت که بازرسان آژانس تایید کرده اند که ایران ساختن یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی مخصوص سرهم کردن سانتریفیوژها را پس از انفجار در تاسیسات قبلی‌اش آغاز کرده است.

گروسی همچنین گفت که ایران به ذخیره کردن مقدار بیشتری اورانیوم با غنای پایین ادامه می دهد اما به نظر می رسد مقدار کافی برای ساختن یک سلاح در اختیار ندارد.
گروسی در این باره اظهار کرد: آن ها کار را شروع کرده اند اما کامل نشده است.  روندی طولانی است.
او با گفتن این که این اطلاعات محرمانه است، جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
مدیرکل آژانس افزود که ایران به ایجاد دسترسی برای بازرسان آژانس به تمام تاسیسات هسته ای اش از جمله نطنز ادامه می دهد.
گروسی درباره ذخایر اورانیوم ایران و این که آیا این میزان برای ساختن یک سلاح هسته ای کافی است،  گفت: ایده  «مقدار چشمگیر» یک پارامتر فنی است که در چارچوب توافق پادمانی برای اشاره کردن به مقادیری که به طور نظری می توانند برای تولید یک سلاح هسته ای به کار گرفته شوند،  کاربرد دارد. این واقعیت که ممکن است این مقدار وجود داشته باشد خود به خود به معنای این نیست که یک سلاح هسته ای در حال ساخته شدن است،  بنابراین فکر می کنم موقع استفاده از این عبارت ها باید بسیار دقت کنیم.
او همچنین با اشاره به نمونه برداری های محیطی بازرسان آژانس از دو محل جدید در ماه سپتامبر گفت که این نمونه ها هنوز در حال تحلیل و بررسی آزمایشگاهی هستند.
گروسی با اشاره به سفر اخیرش به تهران و انجام شدن توافقی در زمینه اجرای تعهدات پادمانی ایران، گفت: کاری که انجام دادیم راهکاری سازنده برای حل یک مشکل بود. می توانم بگویم که از آن موقع سطح خوب همکاری را حفظ کرده ایم از این نظر که بازرسان ما مرتب حضور دارند و از تاسیسات بازدید می کنند.

به گزارش ایسنا در پایان سفر مدیر کل آژانس به ایران که در شهریور ماه انجام شد، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی - تهران، ۴ شهریور ١٣٩٩ (٢۶ آگوست ٢٠٢٠)

آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران توافق نمودند تا همکاری های خود را بیش از پیش تقویت کرده، و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن، که از ١۶ ژانویه ٢٠١۶ بصورت موقت توسط ایران در حال اجرا است، ارتقاء بخشند.

بعد از مشورت های فشرده دوجانبه، ایران و آژانس در خصوص حل و فصلِ توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت های راستی آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. تاریخ های مربوط به دسترسی های آژانس و فعالیت های راستی آزمایی، مورد توافق قرار گرفته است. فعالیت های راستی آزمایی آژانس مطابق با موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و رویه استاندارد راستی آزمایی آژانس، همان گونه که برای همه کشورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجراء می شود، به صورت برابر و بدون تبعیض اجراء خواهد شد.

در چارچوب قطعنامه GOV/2015/72 که در تاریخ ١۵ دسامبر ٢٠١۵ توسط شورای حکام به تصویب رسید، آژانس و ایران تایید می کنند که این موضوعاتِ مرتبط با اجرای پادمان، منحصرا مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمان براساس موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی می باشند.

در این چارچوب حاضر، براساس تجزیه و تحلیل اطلاعاتِ در اختیار آژانس، آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، ندارد.

دو طرف تصدیق می کنند که استقلال، بی طرفی و حرفه‌ای‌گری آژانس همچنان لازمه اجرای فعالیت های راستی‌آزمایی هستند.

آژانس با حفاظت از تمامی اطلاعات محرمانه پادمانی مطابق با اساسنامه آژانس، مفاد مرتبط در موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، و محرمانگی رژیم، استانداردها و رویه های تثبیت شده‌ی آژانس، نگرانی های امنیتی ایران را همچنان مدنظر قرار خواهد داد.