آفتاب

کنایه صریح سردار فدوی به عادی سازی روابط اعراب با اسرائیلتسنیم نوشت: جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه "جبهه حق همیشه پیروز است" گفت: عناصر عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس از جبهه حق انقلاب اسلامی "تو دهنی سختی" می‌خورند.

سردار علی فدوی، درباره صلح برخی کشورهای منطقه با اسرائیل اظهار داشت: عناصر حزب شیطان هرکاری انجام می‌دهند به‌دلیل قرارگرفتن‌شان در جبهه باطل شکست خورده‌اند.
وی با بیان اینکه "خداوند به صراحت فرموده که در همه مواقع حزب  خدا پیروز است" افزود: کسانی‌که شیاطین عالم، بچه‌کش و خانه خراب‌کن هستند همه این‌ها در جبهه باطل و شیطان قرار دارند و اقداماتشان نگران‌کننده نیست.

جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به عناصر دخیل در عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس گفت: کشورهای ضعیف و فشل منطقه که به این روند پیوستند، ذات خود را نشان دادند؛ این کشورها همیشه در خفا به همین شکل عمل می‌کردند که در حال حاضر ماهیت اصلی خود را نشان دادند؛ این عناصر قطعاً از جبهه حق انقلاب اسلامی و حزب خدا تو دهنی سختی می‌خورند.