آفتاب

امکانات شبکه شاد ۲ معرفی شدبرنا نوشت: سید حسن الحسینی گفت: شبکه "شاد" تجهیز شده است به گونه‌ای که دانش آموزان و معلمان می‌تواند در این بستر صفحه شخصی داشته و لایو برگزار کنند در عین حال خدمات استفاده از "شاد" رایگان است.

مراسم رونمایی از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموزی (شاد) صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه "شاد" در ابتدای برنامه گفت: از رئیس جمهور و اقدامات شجاعانه او برای رایگان کردن اینترنت تشکر می کنم. بر اساس گزارشات بین المللی امروزه وضعیت آموزش، دانش آموزان ۹۰درصد دگرگون شده است .

الحسینی افزود: کیفیت آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حال حاضر شبکه "شاد" تجهیز شده است به گونه ای که دانش آموزان و معلمان می تواند در این بستر صفحه شخصی داشته و لایو برگزار کنند در عین حال خدمات استفاده از "شاد" رایگان است.

به گفته او خواستار ارائه این خدمات به مدارس غیر دولتی نیز هستیم. شاد مکانی مناسب برای ارتباط دانش آموزان بوده و خانواده ها خیالشان از آموزش فرزندان راحت باشد . آموزش ها به شکل ترکیبی است پازل آموزش به نحوی  طراحی شده همه دانش آموزان از آموزش برخوردار باشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سال گذشته برنامه های فوق برنامه برگزار شد و برای همه مدیران سیستم پشتیبان در شاد طراحی شده است ۲هزار نفر برای بکارگیری شبکه شاد در استان ها تحت آموزش قرار گرفته اند.

الحسینی افزود: افزوده های شاد بر روی این برنامه بارگذاری نشده است.