آفتاب

زلزله ۴.۸ ریشتری سرخس خراسان رضوی را لرزاندزلزله ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه شهرستان سرخس در خراسان رضوی را لرزاند.

به گزارش روز شنبه مرکز زلزله نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران این زلزله در عرض جغرافیایی۳۶.۴۳۲ و طول جغرافیایی ۶۱.۷۸۴ رخ داده است.

محسن نجات مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده و کانون آن در کشور ترکمنستان و ۵۶ کیلومتری شهر سرخس بوده است.