آفتاب

محمد خاتمی پیام داد + دستخطانصاف نیوز نوشت: سیدمحمد خاتمی به میرحسین موسوی به مناسبت درگذشت یکی از برادرانش پیام تسلیت داد.