آفتاب

مهاجری: آقای وزیر! برای غافلگیر کردن جن‌ها، شام تشریف بیاورید منزل ماتقریبا همه کسانی که از آنها در باره سرعت اینترنت شان سوال کردم دادشان بلند بود و بعضی هم حرفهای منشوری! می زدند. یعنی کلهم اجمعین معتثد بودند حرف آقای وزیر راست نیست.

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه «تلگرام» خود نوشت :

    آقای عیسی زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات گفته است:«اختلالات جزئی در اینترنت داشتیم، ولی الان برطرف شده، می‌توانید تست کنید مشکل خاصی وجود ندارد.»

    تقریبا همه کسانی که از آنها در باره سرعت اینترنت شان سوال کردم دادشان بلند بود و بعضی هم حرفهای منشوری! می زدند. یعنی کلهم اجمعین معتثد بودند حرف آقای وزیر راست نیست.

    من اما یقین دارم وزیر دروغ نمی گوید. پس این وسط باید یکی از دو اتفاق زیر افتاده باشد:

- زیردستان، برای خط موبایل و منزل ایشان شیر اینترنت را تا آخر باز کرده اند و گزارش داده اند همه مملکت،اینترنتش همین جوری است.آقای وزیر هم باور کرده و در مصاحبه گفته است بروید تست کنید ببینید اینترنت داده ایم بهتان مثل هلو.

-اتفاق دوم اینکه ممکن است جن ها به وزارت ارتباطات نفوذ کرده و یکی از آنها در چشم برهم زدنی اینترنت آقای وزیر را به سرعت نور رسانده است.

    برای اینکه روشن شود کدام فرض بالا درست است، آقای وزیر و خانواده شان را برای شام به منزل دعوت می کنم تا ضمن پذیرایی، موبایل و اینترنت منزل مرا تست کنند . البته آدرس را قبلا به ایشان اعلام نمی کنم تا مبادا مسئولان ذیربط،یا اجنه بیربط، آبشار اینترنت را به سمت خانه من سرازیر نکنند!

    منتظر پاسخ دعوت هستم، مشتاقانه و بیصبرانه.