آفتاب

فیلم کوتاه داستانی بُلوف روی میز تدوینچند تا دوست خانوادگی یک روز برای تفریح به باغ یکی از دوستانشان می روند. شب دور هم جمع می شوند تا بُلوف بازی کنند. اما خبر ندارند که چه اتفاق ترسناکی در انتظارشان می باشد...

نویسنده ، تهیه‌کننده و کارگردان :
مرتضی دلگشا سعدی
چند تا دوست خانوادگی یک روز برای تفریح به باغ یکی از دوستانشان می روند. شب دور هم جمع می شوند تا بُلوف بازی کنند. اما خبر ندارند که چه اتفاق ترسناکی در انتظارشان می باشد...

عواملی که در تهیه و تولید  این کار همکاری داشته اند عبارتند از
مدیر تصویربرداری :
زهرا دشت بشی
مدیر صدابرداری :
سید محمد حسین میرهادی
بازیگران :
سعید سیمی
سیده نرگس یزدیانی
مارال نظری
حانیه فتاحی
لیدا قنبری
سعید بهادری
طراح چهره‌پردازی :
آزاده فهندژ سعدی
بازیگردان :
سعید سیمی
منشی صحنه و دستیار کارگردان :
لیلا آقائی
مشاوررسانه ای علیرضانیاکان
صدابردار و مدیر تولید :
 ایمان رستم پور
عکاس :
نسرین رضایی
مجری طرح :
موسسه سینمایی دلگشا سعدی فیلم شیراز

علیرضانیاکان


گالری تصاویر