منجمان ماهر

جوحی گفت: «من و مادرم هر دو منجّم ماهریم. که در حکم ما خطا واقع نمی‌شود.: گفتند:«این بزرگ ادعایی است از کجا می‌گویی.» گفت:«از آنجا که چون ابری پیدا شود، من گویم باران نخواهد آمد و مادرم …

جوحی گفت: «من و مادرم هر دو منجّم ماهریم. که در حکم ما خطا واقع نمی‌شود.:
گفتند:«این بزرگ ادعایی است از کجا می‌گویی.»
گفت:«از آنجا که چون ابری پیدا شود، من گویم باران نخواهد آمد و مادرم می‌گوید خواهد آمد، البته یا آن شود که من می‌گویم یا آن شود که او گوید.»