شرايط درخواست‌کننده

۱. اشخاص حقيقى (مالک، ورثهٔ قانوني، وکيل)


۲. اشخاص حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست متقاضى که حاوى اطلاعات کامل و کافى باشد.


۲. سند مالکيت يا بنچاق که در دفاتر اسناد رسمى به ثبت رسيده باشد.


۳. مشخصات کامل محل عبور خطوط لولهٔ نفت و گاز در قطعه زمين مورد نظر

محل مراجعه

تهران:در مورد لولهٔ نفت: امور حقوقى شرکت ملى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى


در مورد لولهٔ گاز: امور حقوقى شرکت ملى گاز، واقع در خيابان طالقانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: شرکت‌هاى مربوط در هر شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر مديرعامل شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران - خيابان طالقاني، خيابان بهار، چهارراه سميّه


۲. دفتر معاون وزير و مديرعامل شرکت ملى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران - خيابان استاد نجات‌‌اللّهي، مقابل سازمان انتقال خون


۳. ادارهٔ پيگيرى و رسيدگى به شکايات دفتر وزارتى - خيابان طالقاني، جنب خيابان حافظ، ساختمان مرکزى

استان‌ها و شهرستان‌ها

مناطق و نواحى شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى