شرايط درخواست‌کننده

مديران واحدهاى توليدى و مجريان طرح‌هاى صنعتي، اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى که به دليلى با وزارت صنايع و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن مشکلى داشته باشند.

مدارک مورد نياز

ارائهٔ درخواست کتبى يا درخواست تلفنى و يا حضورى

محل مراجعه

ادارهٔ کل روابط عمومى وزارت صنايع، واقع در تهران، خيابان استاد نجات‌اللهي، خيابان شهيد کلانترى تلفن‌هاى ۸۱۰۶۱ و ۸۹۴۵۰۹