نگاهی به عملکرد عزت اللهی

آمار مرجع فیفا نشانگر این است که عزت اللهی در این بازی 26 پاس داده که 80 درصد آن صحیح بوده است.

پس از هر بازی مرجع آماری فیفا آنالیز دقیق هر بازیکن را منتشر می کند. شاخص های آماری مختلفی در این آنالیز درنظر گرفته می شود مانند تأثیر بازیکن در بازی، کیفیت پاس ها و نبردهای او و... . آمار بازی ایران ـ اسپانیا که ازسوی مرجع آماری فیفا منتشر شد نشان می دهد احسان حاج صفی از نظر بازی مؤثر بهترین راندمان را در دقایق حضورش در زمین داشته و بعد از او سعید عزت اللهی بازیکن مؤثری بوده. این بازیکن بعد از محرومیت در بازی اول، در بازی دوم در میانه میدان قرار گرفت و علمکرد بسیار خوبی داشت. آمار مرجع فیفا نشانگر این است که عزت اللهی در این بازی 26 پاس داده که 80 درصد آن صحیح بوده است. هنر عزت اللهی در نبردهای میانه میدان بوده که حضوری مؤثر در نبرد با بازیکنان اسپانیا داشته است، او در 80 درصد کنش هایی که در میدان داشته موفق عمل کرده است؛ 11 بار مجبور به نبرد تن به تن با ستارگان اسپانیا شد که در 11 مورد خوب کار کرد.
بیشتر از همه عزت اللهی با اینیستا درگیر بوده و توانسته به خوبی این بازیکن را مهار کند. بیشترین پاسکاری بین عزت اللهی و امید ابراهیمی دو بازیکن هافبک وسط های ایران بوده. عزت اللهی در یک مورد دیگر هم عالی کار کرد. او موفق شد در این بازی سنگین بیش از 10 کیلومتر بدود. ایران در بازی با اسپانیا 106 کیلومتر دوید که آمار بسیار خوبی بود؛ شش کیلومتر بیشتر از بازی با مراکش. در برابر مراکش فقط امیری و انصاری فرد بودند که بیش از ۱۰ کیلومتر دویده بودند، اما در بازی با اسپانیا سعید عزت الهی، امید ابراهیمی، وحید امیری، مهدی طارمی و رامین رضائیان بیشتر از 10 کیلومتر دویدند که بیشترین دوندگی با رقم ۱۰۸۵۰ متر متعلق به طارمی بود.