متن نمایشنامه کودکانه برای اجرا در دهه فجر

متن نمایشنامه دهه فجر برای اجرا در مدرسه در ماه بهمن، نمایشی است که مفهومی تاریخی را انتقال می دهد.

ماجرای اژدهایی که اژدها نبود!

حاکمی حکومت می کرد. حاکم به همه ی مردم زور می گفت. حتی به بچه ها…

هر کس هر چه می کاشت، باید نصفش را می داد به حاکم بدون اینکه حاکم زحمت کشیده باشد.

انبارهای خانه ی حاکم پر بود از گندم و جو و پول های مردم. جلوی انبار هم یک اژدها نگهبانی می کرد تا کسی داخل انبار نرود.

{یکی از بچه ها که اژدها شده به خود می پیچد و صدا در می آورد}

می بینید بچه ها راستی این دوست شما هست(قصه گو نام اصلی بازیگر را می گوید).

قصه گو : حالا دارد نقش اژدها را بازی می کند. درست است که هیچ کس دوست ندارد، جای یک آدم یا موجود بد باشد ولی خوب چاره ای نیست.نمایشنامه دهه فجر ما اژدها می خواهد و دوست شما هم قبول کرده که نقش اژدها بازی کند.

خوب حالا ادامه می دهیم.(به بازیگر) تو حالا اژدها شو. (بازیگر بازی را ادامه می دهد).این هم خود حاکم( حاکم جلو می آید) بگذارید یک تاج هم بگذارم سرت. آهان! حالا درست شد.

حاکم: پول بدین. هر کی کار می کنه چه تو مزرعه چه توی خونه باید بیشتر شو بده به من…

{چند نفر نقش مردم را بازی می کنند. از هر کدام چند سکه می گیرد}

مرد یک : من به این پول احتیاج دارم. برایش خیلی زحمت کشیدم!

حاکم: منم زحمت میکشم ازت می گیرم. منم احتیاج دارم. ده تا خونه دارم و می خوام ده تا خونه دیگه هم داشته باشم.( به مرد دوم) اون چیه؟

مرد دوم : (بستنی لیس می زند) بستنی می خورم.

حاکم: بده من مال من هست۰ (بستنی را از مرد دوم می گیرد).

مرد دوم : آخه من نصفش را خوردم به درد شما نمی خوره.

حاکم : راست می گی ها ( بستنی را دور می اندازد).

مرد دوم : حیف شد.

قصه گو: بچه ها می بینید! چه حاکم بدی است. کسی دوست ندارد جایی که زندگی می کند، چنین حاکمی داشته باشد. ( بچه های تماشاگر صحبت می کنند).

ولی خوب آن حاکم اژدها را داشت.مردم فکر می کردند که اگر بخواهند حقشان را بگیرند، اژدها به سراغشان می آید.

اژدها: منو می گه ( غرشی می کند).

حاکم: درسته، اونو می گم.( می خند).

قصه گو: تا اینکه یک روز یکی از مردم شهر متوجه جیزی شد. او متوجه چی شد؟ (بچه ها صحبت می کنند).

بگذارید، بگویم. او متوجه شد که اژدهای حاکم واقعا اژدها نیست. مثل این اژدهای ما که واقعی نیست.

دوست شماست یعنی… ( نام اصلی بازیگر را می گوید). ببینید.

{اژدها و حاکم با هم حرف می زنند. مرد دوم پنهانی آن دو را نگاه می کند. اژدها نقاب یا هر چیزیکه در نمایشنامه به نشانه ی اژدها داشته، بر می دارد.آنها آرام حرف می زنند.}

حاکم : آفرین! خوب نقش بازی می کنی.

اژدها : آره. هیچ کس فکر نمی کنه که اژدها وجود نداره.

حاکم: درسته به فکر خودم هم نمی رسید.

اژدها : من توی شهرهای دیگه هم که بودم، همین جوری کلک می زدم.

حاکم: ولی من می ترسم.

اژدها: چرا؟

حاکم: می ترسم مردم بفهمند و اونوقت کار خیلی خراب میشه!

اژدها: متوجه نمی شن. فردا من بیشتر سر و صدا می کنم. تو هم بگو اژدها عصبانی شده.

بگو: مردم! مواظب باشین . مواظب باشین و به اژدها نزدیک نشین.

حاکم: کلک خوبیه (با هم خندیدند).

قصه گو: فهمیدی بچه ها چی شده؟ اژدها واقعی نیست. یک آدم غریبه این کلک را به حاکم یاد داد تا پولهای مردم را بگیرند.

ولی آنها متوجه نبودند که این( اشاره به مرد دوم) آنها را دارد، تماشا می کند و به آنها شک کرده .

مرد دوم: من حدس می زدم که یه کلکی تو کار باشه.حالا باید برم و به مردم بگم.

(می خواهد برود اما…) ولی اگر همین جوری برم بگم کسی باور نمی کنه. باید آروم آروم اینکار را بکنم.

قصه گو: از آن به بعد( اشاره به مرد دوم) او هر شب چند نفر را با خودش می برد و به آنها نشان می داد که اژدها واقعی نیست و یک آدم غریبه است. آن آدم با حاکم همراه شده تا به مردم زور بگویند.

مدتی گذشت تا کم کم مردم فهمیده بودند اژدها، اژدهای راست راستی نیست.تا اینکه یک روز …

مرد دوم گفت: حالا موقعش شده بریم پیش حاکم.

مردم: درسته درسته.

مرد دوم: جناب حاکم بیرون بیا!

{حاکم جلو می آید.}

حاکم: چیه؟ اومدین پول هاتون را بدین؟ آفرین به شما!

مرد دوم: اومدیم بگیم ما دیگه به تو پول نمی دیم.

مردم : درسته درسته.

مرد دوم: هر کس کار می کنه و زحمت می کشه، پولش باید مال خودش باشه.

مرد دوم: تازه! باید پول هایی که قبلا از ما گرفته بودی ، پس بدی.

حاکم: شوخی می کنی؟

قصه گو: (به تماشاگرا) بچه ها مرد شوخی می کرد؟

حاکم: ولی مثل اینکه شما یه چیزی رو یادتون رفته.

مردم: چی رو؟

حاکم: اژدها

مرد دوم: این اژدها که واقعی نیست.

حاکم: چی گفتی؟ اژدهای من واقعی نیست؟ اژدها بیا و به این ها نشون بده که واقعی هستی.

{اژدها جلو می آید و سر و صدا می کند}

مرد دوم: الان معلوم میشه.( رو به مردم) آماده اید؟

مردم: ب…له!

مرد دوم: یک، دو، سه! حمله!

{به طرف اژدها می روند}

اژدها: صبر کنین!

{خودش را نشان می دهد}

حاکم: این کار رو نکن. می فهمن که اژدها نیستی.

اژدها: دیگه فایده نداره. متوجه شدن! حالا موقع فراره.باید برم یه جای دیگه. جایی که هنوز از اژدها می ترسن. من رفتم.

{فرار می کند}

حاکم: پس من چی؟

قصه گو: هیچی. دوره ی حاکم تمام شده بود. حالا مردم پیروز شده بودند. آنها انقلاب کرده بودند. از حاکم و اژدها نترسیده بودند. حالا موقع چیست؟ موقع جشن پیروزی انقلاب. هر کس که حاضر هست، کمک کند همه جا را چراغانی کنیم، دستها بالا…