مسیحیت صهیونیستی

مسیحیان صهیونیست خود را مدافع یهودیان و بخصوص اسرائیل می‏دانند. آنها از سیاستهای اسرائیل، چه خوب و چه بد حمایت می‏كنند. این حمایت، ضدیت با افراد منتقد و دشمن اسرائیل را هم شامل می‏شود. در نتیجه، اكثر آنها هیچگونه احساس غم‏خوارانه‏ای نسبت به فلسطینیان ندارند و مخالف هرگونه راه حل صلح طلبانه كه ممكن است منجر به ملی شدن فلسطین شود هستند.