آفتاب

کارگر خالی ، کارگر جهت حمل لوازم منزل ، کارگر بدون خاور

کارگر خالی ، کارگر جهت حمل لوازم منزل ، کارگر بدون خاور
کارگر خالی ، کارگر جهت حمل لوازم منزل ، کارگر بدون خاور
اعزام کارگر خالی جهت حمل لوازم منزل ، کارگر با و بدون ماشین ، بار زدن و خالی کردن خاور ، اسباب کشی ساختمان به ساختمان ، اسباب کشی داخل ساختمان ، اسباب کشی واحد به واحد ، اسباب کشی با بسته بندی ، شهر و شهرستان 44468907 ، 66560320 ، 22366732 ، 88513186

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶

بهروز ایروانی

17 ، 763 ، کلیه نقاط تهران و حومه

behir36@gmail.com