آفتاب

تدریس خصوصی دین و زندگی

تدریس خصوصی دین و زندگی
تدریس خصوصی دین و زندگی
تدریس خصوصی دین و زندگی توسط بهترین دبیران و اساتید برجسته و مجرب در زمینه آموزشی تدریس خصوصی تمامی دروس رشته انسانی تدریس خصوصی فلسفه و منطق، تدریس خصوصی ریاضی و آمار تدریس خصوصی علوم اجتماعی، تدریس خصوصی روانشناسی تدریس خصوصی فارسی انسانی، کلاس خصوصی دروس رشته علوم انسانی تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا، تدریس خصوصی جامعه شناسی تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته انسانی، تدریس خصوصی ریاضی و آمار 2 تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی 2، تدریس خصوصی عربی، تدریس خصوصی دین و زندگی تدریس خصوصی دروس رشته انسانی، آموزش خصوصی دروس رشته انسانی آموزش خصوصی عربی انسانی، آموزش خصوصی جغرافیا و تاریخ معلم خصوصی دروس رشته علوم انسانی، معلم خصوصی رشته انسانی کلاس خصوصی دروس رشته انسانی، آموزش خصوصی روانشناسی آموزش خصوصی علوم اجتماعی، آموزش خصوصی آمار و ریاضی دبیر خصوصی دروس رشته انسانی، دبیر خصوصی جامعه شناسی تدریس خصوصی اقتصاد، دبیر خصوصی ادبیات فارسی دبیر خصوصی عربی انسانی، تدریس خصوصی دینی و عربی کلاس خصوصی دروس رشته انسانی، معلم خصوصی منطق و فلسفه معلم خصوصی فلسفه و منطق، کلاس خصوصی تاریخ و جغرافیا دبیر خصوصی خانم، معلم خصوصی ریاضی و آمار خانم کلاس نکته و تست دروس رشته انسانی، آموزش خصوصی انگلیسی رشته انسانی آموزش خصوصی معارف اسلامی، تدریس خصوصی دینی و معارف اسلامی تدریس خصوصی ریاضی پایه رشته انسانی، تدریس خصوصی تاریخ شناسی تدریس خصوصی ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) تدریس خصوصی معارف اسلامی (دین و زندگی)، تدریس خصوصی عربی، زبان قرآن(2) آموزش خصوصی تاریخ(از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه تدریس خصوصی دروس رشته علوم انسانی آموزش تاریخ (1) ایران و جهان باستان، آموزش خصوصی علوم و فنون ادبی (1) آموزش دین و زندگی(1) رشته ادبیات و علوم انسانی آموزش تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی آموزش خصوصی انگلیسی (1) رشته علوم انسانی تدریس خصوصی نگارش (1)، آموزش خصوصی فارسی(2) تدریس خصوصی عربی و ادبیات فارسی رشته انسانی کلاسهای عمومی ویژه کنکور سراسری در آموزشگاه میرابی برگزار میشود.

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۲۲۳۲۶۲۸۵-۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

عماد میرابی

17 ، 763 ، تهران، بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه

mirabieducenter@gmail.com