آفتاب

تامین قطعات نمایندگی IKEUCHI و Hyoda

تامین قطعات نمایندگی IKEUCHI و Hyoda
تامین قطعات نمایندگی IKEUCHI و Hyoda
H. IKEUCHI ولو و Hyoda Instruments شرکت H. IKEUCHI & CO.،. بیش از نیم قرن ،نیاز های مشتری را مهیا کرده است ودر بین تعداد زیادی از مردمدر سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.در طول تاریخ ، H. IKEUCHI بیش از 42،000 نوع نازل اسپری را به کاربران ارائه داده است.، محصولات و خدمات H. IKEUCHI توسط افراد در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. H. IKEUCHI ولو شرکت H. IKEUCHI & CO.،. بیش از نیم قرن ،نیاز های مشتری را مهیا کرده است ودر بین تعداد زیادی از مردمدر سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.در طول تاریخ ، H. IKEUCHI بیش از 42،000 نوع نازل اسپری را به کاربران ارائه داده است.، محصولات و خدمات H. IKEUCHI توسط افراد در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. محصولات نماینده H. IKEUCHI به شرح زیراست: Hydraulic Spray Nozzles (Flat Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Hollow Cone Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Full Cone Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Solid Stream Jet) Hydraulic Spray Nozzles (Others) Pneumatic Spray Nozzles Air Nozzles IKEUCHI Hydraulic Spray Nozzles (Flat Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Hollow Cone Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Full Cone Spray Pattern) Hydraulic Spray Nozzles (Solid Stream Jet) Hydraulic Spray Nozzles (Others) Pneumatic Spray Nozzles Air Nozzles

اطلاعات تماس آگهی

۰۳۱۳۲۶۵۵۰۴۵

معین

17 ، 763 ،

arvin.atlas.company@gmail.com