آفتاب

پیچ و مهره آلومینیوم

پیچ و مهره آلومینیوم
پیچ و مهره آلومینیوم
ساخت و تولید انواع پیچ ومهره آلومینیوم ازقبیل: پیچ متری آلومینیوم،پیچ تمام دنده آلومینیوم،پیچ دوسر رزوه آلومینیوم،پیچ آلومینیوم،مهره آلومینیوم

اطلاعات تماس آگهی

۶۶۶۴۸۶۷۷۶۶۶۰۹۴۱۸

قطعه گستر

17 ، 763 ، بازارآهن شادآباد مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک آ/ب

ggd0010800108@gmail.com