آفتاب

جعفر قادری، نماینده مخالف طرح اصلاح ماده صد:

حذف کمیسیون های ماده صد اشتباه بزرگی استجعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، حذف کمیسیون های ماده صد به واسطه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداریها را اقدامی اشتباه می داند که در صورت تصویب می تواند زیان بسیاری به جا بگذارد.

به اعتقاد نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری، «کمیسیون های ماده صد با لحاظ مسائل فنی، اجتماعی و فرهنگی درباره تخلفات ساختمانی رای صادر می کنند. چراکه مدیریت شهری امری پیچیده و چندجانبه است. از اینرو تنها با گزینه تخریب نمی تواند با تخلفات برخورد کرد.»
قادری اضافه کرد: «دادستان ها، نیرو و تخصص لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند. اصولا واگذاری مسئولیت ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستانی اشتباه است. صرفا با نگاه قضایی نمی توان با مسایل شهری برخورد کرد. »
این نماینده مجلس اضافه کرد: «تشکیلات قضایی به اندازه کافی درگیر مسائل و چالش های مختلف است. در مجموع اقدام طرحان این طرح دارای اشکالات زیادی است که امیدوارم از دستور کار مجلس خارج شود و در قالب طرح دیگری صرفا ایرادهای کمیسیون ماده صد حل شود.»
در نگاه کلان به مقوله تخلفات ساختمانی باید اذعان داشت که در واقع تبدیل مسکن به سوداگری، مهمترین دلیل تخلفات مکرر ساختمانی است و تا وقتی که مشکل بطور کامل و ریشه ای حل نشده و سرمایه های مردم در تولید و بخش های مولد به جریان نیفتد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. مضاف بر این نمایندگان و دیگر تصمیم گیران باید این واقعیت را بپذیرندکه شهرنشینی و مدیریت شهری با اقدامات سخت افزاری و انتظامی قضایی صرف قابل مدیریت نیست. با کارآمد کردن سازوکارها و روندهای فعلی میتوان امیدوار بود که به مرور از حجم گسترده تخلفات کاسته شود.

علیرضا شاکر
وبگردی