آفتاب

طرح اصلاح ماده صد در گفتگوی «آفتاب» با رضا سلطانی شهردار آزادشهر:

اصول فنی شهرسازی در طرح مجلس رعایت نشده استطرح اصلاح ماده صد قانون شهرداریها، انتقاد بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری را برانگیخته است؛ در طرح پیشنهادی، بین تخلفات شکلی و ماهیتی ساختمانهای احداثی تفاوتی قائل نشده است. در این طرح بین خطای انسانی و سهوی در ساخت یک ساختمان دارای مجوز و پروانه ساخت با ساخت و ساز بدون پروانه ساخت نیز فرقی دیده نشده است.


رضا سلطانی شهردار آزادشهر در استان گلستان درباره این طرح با اشاره به اینکه اساسا مدیریت شهری یک پدیده نرم افزاری است و تعامل با مالکان و انواع و اقسام ملاحظات مورد توجه شهرداران است، خاطرنشان کرد: « طرح مذکور اقدامات شهرداری را  به سمت سخت افزاری سوق خواهد داد. این در حالی است که روح حاکم بر جریان ماده صد قانون فعلی اقدامات نرم افزاری جهت پیشگیری از تخلف می باشد.»
وی ادامه داد: « با این وجود این طرح در مواردی اصول معماری، فنی و بهداشتی را نیز به درستی رعایت نکرده است. برای مثال ممکن است تخلف یک ساختمان کسر پارکینگ باشد، برای برخورد با تخلف کسر پارکینگ چه باید کرد؟ آیا در آن مورد هم باید حکم تخریب صادر شود؟»
این مدیر شهری همچنین تصریح کرد: «در بخشی از این طرح شهرداریها مکلف شدند که از تفکیک و افراز در هر مرحله از کار جلوگیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوطه را جمع آوری کنند. این درحالی است که عمليات تفكيك و افراز عموماً بر روي نقشه و غير مشهود و بدون هيچ اثري بر روي زمين صورت مي پذيرد و امكان جلوگيري از آن مقدور نمي باشد.»
سلطانی در ادامه با اشاره به یک مورد دیگر از ایرادهای فنی طرح، یادآور شد: «بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون فعلی،  شهرداریها می توانند در صورت مواجه با اضافه بنا، نسبت به  اخذ جریمه و صدور پایان کار اقدام کنند. اما در طرح فعلی هرگونه تخلف صرفا باید قلع و قمع شود. ایراد اینجاست، این طرح درباره نحوه تخریب در اضافه بناها سکوت کرده است. گاهی تخلفات ساختمانی طوری است که مثلا با اقدام به تخریب بخشی که تخلف صورت گرفته، کل بنا از بین می رود. یا اینکه تخلف جزئی ناشی از اشتباه اجرایی بوده، در این گونه موارد آیا تخریب درست است؟»

علیرضا شاکر
وبگردی