آفتاب

پویش «خانواده، جمعیت و فرزندآوری؛ حمایت از زوج‌های نابارور»درنخستین روز از پویش «خانواده، جمعیت و فرزندآوری؛ حمایت از زوج‌های نابارور» که هر ساله به مناسبت روز ملی جمعیت از سوی مرکزدرمان ناباروری ابن سینا برگزار می‌شود، نشست خبری با موضوع هزینه‌ها و بیمه‌های درمان ناباروری برای بررسی روند پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری برگزار گردید

در این نشست که  در محل سالن همایش‌های مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا برگزار می‌گردید ، دکتر محمدرضا صادقی، رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا و دكتر احمد وثوق معاون درمان و خدمات تخصصي پژوهشگاه رويان دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا درباره اهمیت حمایت از زوج‌های نابارور در چشم‌انداز جمعیتی کشور، هزینه‌های درمان ناباروری و روند پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری گفت‌وگو نمودند.


پویش «حمایت از زوج‌های نابارور» هر سال در هفته ملی جمعیت از سوی پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا برگزار می‌شود و ارائه رایگان برخی خدمات، برگزاری نشست تخصصی و تهیه و انتشار محتواهای آموزشی درباره علل و درمان‌های ناباروری از جمله برنامه‌های این پویش است.
علیرضانیاکان
وبگردی